Eddig 2 505 039 371 Ft kárt derítettünk fel.

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Voltetorve.hu Kft. (Voltetorve.hu)

Adatvédelemi Szabályzat (nyilatkozat)


Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy a Voltetorve.hu Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat a Voltetorve.hu honlapon keresztül eszközölt megrendelésekkel kapcsolatban megadott személyes azonosításra alkalmas adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában a Voltetorve.hu ÁSZF-ben meghatározott definíciók ugyanazon jelentéssel bírnak.


1. Szolgáltató által gyűjtött személyes adatok köre és felhasználása


A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy.


2. Szolgáltató által gyűjtött adatok köre


Amikor az Ügyfél szolgáltatást rendel meg a Voltetorve.hu honlapon keresztül, szükséges, hogy megadja a Személyes Azonosító Adatait, melyek a következők:


(i) Név;

(ii) Lakcím (székhely);

(iii) Email cím;

(iv) Jelszó;

(v) Telefonszám;

(vi) Számlázási név (opcionális);

(vii) Számlázási cím (opcionális);

(viii) Adószám (opcionális).


3. Személyes adatok felhasználása


a) A Szolgáltató által gyűjtött Személyes Azonosító Adatokat a szolgáltató az Ügyfél által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából használja fel.


b) A Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott Személyes Azonosító Adatok alapján, amennyiben szükséges (pl. megrendelés státuszával kapcsolatos változások, tájékoztatások) a Szolgáltató kapcsolatba lép az Ügyféllel, illetve emailen válaszol az Ügyfél vevőszolgálatnak címzett kérdéseire.


4. Átadás harmadik félnek


A Szolgáltató Személyes Azonosító Adatokat kizárólag az alábbi esetekben oszt meg harmadik személyekkel:


Jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a Magyarországon vagy az Európai Unión belül működő közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérésére – a Szolgáltatónak át kell adnia az Ügyfél Személyes Azonosító Adatokat. A Szolgáltató akkor is átadhatja az Ügyfél Személyes Azonosító Adatait a fent megjelölt szerveknek, ha ezt a Szolgáltató feltételeinek betartatása, illetve műveletei vagy felhasználói védelme érdekében indokoltnak látja. Továbbá, átalakulás, egyesülés vagy szétválás esetén a Szolgáltató által begyűjtött minden és bármilyen Személyes Azonosító Adatot a Szolgáltató jogosult átadni a jogutód harmadik félnek azzal, hogy arról a jogutódlást megelőző legalább 30 nappal emailen értesít az Ügyfelet.


5. Személyes Azonosító Adatok védelme


A Szolgáltató adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Azonosító Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.


6. Személyes Azonosító Adatok megőrzése


A Szolgáltató az Ügyfél Személyes Azonosító Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszi kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.


7. Hozzáférés a Személyes Azonosító adatokhoz


A Szolgáltató mindent ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfél számára az általa gyűjtött Személyes Azonosító Adatokhoz történő hozzáférést, így az Ügyfél kérheti a pontatlan adatok kijavítását, illetve az adatok törlését, amennyiben a Szolgáltatónak nem kell megőriznie azokat a jogszabályi előírások miatt vagy az üzletmenet biztosítása érdekében. A Szolgáltató megtagadhatja az olyan kérések teljesítését, amelyek ésszerűtlenül ismétlődnek, aránytalan műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférést. Hozzáférés, javítás és törlés emailen kérhető.


8. Hozzáférések nyilvántartása (Log Files)


Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, a Szolgáltató bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, a Szolgáltató arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.


9. Cookies (Sütik)


A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet a felhasználó számítógépe tárol nyilvántartás céljából. A Szolgáltató oldalán használ sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat az Ügyfél beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket a Szolgáltató oldalának használatakor kap az Ügyféltől.


A Szolgáltató használ mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket a Szolgáltató azért használja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor az Ügyfél bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre az Ügyfél merev lemezén marad. Az Ügyfél internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről az Ügyfél többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.


Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja a Szolgáltató web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.


A Szolgáltató kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket a Szolgáltató weboldalán.


10. Kapcsolatok (linkek) más weboldalakhoz


A Szolgáltató webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett a Szolgáltató szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes.


11. Változások Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban


A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett a Szolgáltató köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.